Modlitwa do św. Urszuli Ledóchowskiej

U tronu Boga wstawiaj się za nami, Matko Urszulo, wśród wybrańców nieba.

Ufni stajemy z naszymi prośbami. Ty wiesz, jak bardzo łaski nam potrzeba.

Rodzinom uproś moc trwania przy Bogu, Młodzieży ufność wbrew wszelkiej nadziei.

Wyjednaj dziatwie, niech w rodzinnym progu Bóg ją zachowa od grzechu zawiei.

Módl się za nami, byśmy wierni byli Bogu, Krzyżowi, Ewangelii świętej,

byśmy – jak Bóg chce- w wierze ojców żyli, Oddani Maryi bez zmazy poczętej.

Matko Urszulo, przed obliczem Pana Przemów za nami Twe przemożne słowo.

Bóg Cię wysłucha, niech łaska nam dana Odrodzi serca, zbudzi je na nowo.

Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać św. Urszulę do naśladowania Twojego Syna,

którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim,

spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci.


Amen