Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Informacje zaczerpnięte z książki: “Pięć dni, które zmieniają świat” Wincenty Łaszewski oraz ze strony https://soboty.pl/

 

Minęło już ponad 100 lat a to nabożeństwo wciąż napotyka wiele trudności- czyżby było tak niebezpieczne dla szatana, że czyni wszystko, aby ludzie nie weszli na drogę wypełniania próśb Maryi związanych z tym nabożeństwem?

 

Co różni to nabożeństwo od innych znanych i popularnych wśród ludzi nabożeństw?

Podobne formy nabożeństw do Maryi nie wiązały się z zadośćuczynieniem i miały na celu uzyskanie łask dla siebie i najbliższych, a to nabożeństwo jest „wynagradzające” – zawiera w sobie czystą intencję, gdyż wynagrodzenie (zadośćuczynienie) jest zapomnieniem o sobie, a ma na celu zrobienie wszystkiego, aby zrobić wszystko by Jezus i Maryja byli szczęśliwi.

To zapomnienie o sobie ma wynagradzać za grzechy popełnione, przez tych którzy nie chcą zejść z drogi zła. To zatroskanie o tych, którzy wybierają piekło.

To nabożeństwo nie ma leczyć nas w naszych cierpieniach, czy przedstawiać nasze prośby i pragnienia, ale przez modlitwę za grzeszników mamy wypraszać nawrócenie dla nich i koić ból cierpiącej Marki. Tu jest tylko Maryja i jej zatroskanie o ginące na wieczność Jej dzieci.

Aby być godnym, każdy z nas powinien najpierw odciąć się od grzechu, a potem możemy starać się zrównoważyć wielkość obojętności, a nawet nienawiści, kładąc na drugą szalę więcej miłości i oddania niż obojętności i zła. Wówczas świat grzeszników, pochylony dotąd w stronę piekła, przechyli się  w kierunku nieba i czymś naturalnym stanie się dla nich życie w Bogu.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jest szkołą uczącą nas prawdziwie chrześcijańskiego życia.

Bardzo ważne jest przeżycie każdej pierwszej soboty miesiąca w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, przy boku zjednoczonej z Nim Maryi. A czas pomiędzy pierwszymi sobotami miesiąca powinien być czasem dalszego, głębszego zjednoczenia nas z Maryją, która zawsze prowadzi do swego syna Jezusa.

 

ELEMENTY SKŁADOWE NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA:

Niebo zapewnia, że dobrze odprawione nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca zmieni świat.

Koniecznie trzeba pamiętać, że intencja jest bardzo ważna

Jezus bardzo mocno to podkreślał podczas objawień ,w których mówił o tym nabożeństwie. Jezus nie chce abyśmy o niej zapominali. Jeśli np. zapomnimy wzbudzić intencji wynagradzającej to spowiedź jest ważna jako spowiedź, ale nie jako forma wynagradzająca. To samo jest z komunią św. i innymi elementami nabożeństwa.

 

Więcej szczegółów o tym nabożeństwie możesz przeczytać na stronie:

https://soboty.pl/

lub w książce: „Pięć dni, które zmieniają świat” Wincenty Łaszewski

 

Warto również odwiedzić stronę na której poruszana jest kwestia  oddania sie Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi:

https://oddanie33.pl/

oraz

https://www.rodzina33.pl/