Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych jest parafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@kursnatwojsukces.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe (np. adres e’mail, numer telefonu, imię i nazwisko) będą przetwarzane w następujących celach:

– aby skontaktować się z Tobą w danej sprawie. 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: dk@parafiaurszuliledochowskiej.pl.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez parafię pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy w ramach Twojego zgłoszenia.

Używamy również plików cookies, które wykorzystywane są przez naszą stronę internetową w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Ci interesujących informacji. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę internetową mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona internetowa  nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.