Historia parafii

Księgi metrykalne:

ochrzczonych od 1984 r., małżeństw od 1984 r., zmarłych od 1984 r.

 

Ulice należące do parafii:

Bartnicza, Botaniczna, Bronikowskiego nr 45, Chlebowa, Chłopska,

Dożynkowa, Glebowa, Gminna, Górna, Gromadzka, Kłosowa, Liściasta,

Ludowa, Miodowa, Nakielska od nr 155-199 nieparzyste, Na Uboczu,

Orawska, Orna, Osada, Pagórek, Pasieczna, Pijarów, Pszczelna, Przyleśna,

Rzepakowa, Sąsiedzka, Sierpowa, Siewna, Szczytowa nr 1-2, Warzywna,

Widok, Wieśniacza, Woskowa, Zamiejska, Zapłotek, Zasobna, Żniwna, Żytnia

 

Data erygowania parafii: 1 stycznia 1984 r.

 

Odpust: 29 maja.

 

Przy Kościele funkcjonuje Katolickie Przedszkole Dzieciątka Jezus

 

Zapraszamy do zapoznania się z Kroniką parafialną z lat 1984- 2003:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz od 2003 do 29.05.2023r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1.06.2023r. do 22.04.2024r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA

OBECNI KAPŁANI PRACUJĄCY W NASZEJ PARAFII:

 

ks. Aleksander Kozakowski wyświęcony 22 maja 1999r.

Wybrany cytat z Pisma Św.: “Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.” (1J 4,20)

Bp Krzysztof Włodarczyk, z dniem 30 czerwca 2022 r., skierował  ks. Aleksandra Kozakowskiego do parafii p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej na urząd proboszcza w 23 roku kapłaństwa.

 

 

 

 

Dnia 29 listopada 2022r. do naszej parafii przybył ksiądz Michał Zawartowski.

Data święceń kapłańskich: 30 maja 2009r.

Wybrany cytat z Pisma św.: “Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła.” Psalm 73

Funkcja w diecezji – Diecezjalny Duszpasterz Sportu

 

 

 

BYLI KAPŁANI PRACUJĄCY W NASZEJ PARAFII:

 

 

ks. Mieczysław Bieliński – Wyświęcany w 1970 r.

12.12. 1983 r. w 13 roku kapłaństwa zostaje proboszczem naszej parafii.

Urząd proboszcza sprawował do 30 czerwca 2022r.

Wybrany cytat z Pisma Św. „ Dla mnie żyć to Chrystus” ( Fl 1,21)

W 25 rocznicę kapłaństwa wybrany cytat z Pisma Św.

„ Proszę Was Bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mnie wspierali Waszymi modlitwami przed Bogiem” (Rz 15,30)

W 1994 r. została powołana Kapituła przy Farze.

 

 

25.06. 2004 r. ks. Kanonik został dziekanem I Dekanatu BYDGOSZCZ -PÓŁNOC

W 2005 r. ks. kanonik Mieczysław Bieliński zostaje mianowany Duszpasterzem Leśników.

Przez Ojca Świętego ks. Proboszcz zostaje mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości.

Zmarł 07.02.2024 r.

 

 

 

 

W parafii przez 5 lat pomagał emerytowany kapłan ks. Marian Heliński

 

 

 

 

Wikarzy

 

 

Wrzesień 1984 r. –przybył ksiądz Andrzej Skwarczek. Kapłanem jest od 1981 r.

Za motto swego posłannictwa obrał słowa św. Pawła z Listu do Kolosan:

“Jego sługą jestem na mocy powierzonego mi przez Boga włodarstwa”.

 

 

 

W lipcu 1990 r. witaliśmy neoprezbitera ks. mgr Grzegorza Iwińskiego. Wybrany cytat z Pisma Św.:

” Potrzeba aby On wzrastał a ja się umniejszał”

 

 

 

 

W lipcu 1991 r. przybył neoprezbiter ks. mgr Bogusław Konieczka. Wybrany cytat z Pisma Św.:

„ Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć”(Mt 20,28)

 

 

 

 

W lipcu 1993 r. witaliśmy neoprezbitera ks. mgr Jana Maćkowiaka. Wybrany cytat z Pisma Św.:

„ Nie przyszedłem aby Mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” ( Mt 20.28)

 

 

 

 

1.07.  1996 r. przybył  neoprezbiter ks. mgr Mariusz Stachowiak. Wybrany cytat z Pisma Św.:

„ Bóg jest miłością( 1J 4,16)

 

 

 

 

W lipcu 1999 r. witaliśmy neoprezbitera ks. Marcina Malagowskiego. Wybrany cytat z Pisma Św.:

„Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17)

 

 

 

 

 

W lipcu 2001 r. przybył ks. mgr Grzegorza Barth. Wybrany cytat z Pisma Św.:

„ Nie ma większej miłości od tej…..gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół. (J 15,17)

 

 

 

 

W lipcu 2003 r. witaliśmy neoprezbitera ks. mgr Macieja Kulczyńskiego. Wybrany cytat z Pisma Św.:

„Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni” (Hi 19,25)

 

 

 

 

 

W sierpniu 2008 r. witaliśmy ks. mgr Andrzeja Stachowicza. Wyświęcony 21.05.1994 r.

Ks. Andrzej posługiwał w naszej parafii do sierpnia 2012 r.

Wybrany cytat z Pisma Św.:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28)

 

 

 

Dnia 11 lutego 2013 r. witaliśmy w  naszej parafii ks. Marcina Scharwerka

Święcenia kapłańskie otrzymał 1 grudnia 2012r.

 

 

Dnia 1 sierpnia 2015r. do naszej parafii przybył ksiądz diakon Rafał Wegner.

Po swoich święceniach kapłańskich (2 stycznia 2016r)  04.01.2016r. został wikariuszem w naszej parafii do 31 sierpnia 2022r. (7 lat)

Wybrany cytat z Pisma św.:” Nikt nie ma większej miłości od tej. gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” J 15,13

 

 

 

HISTORIA:

ROK 1983

20. 06. 1983 r. Ojciec Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Matki Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu podczas II Pielgrzymki do Ojczyzny

ROK 1984

 

01.1. 1984 r. ksiądz kardynał Józef Glemp Prymas Polski erygował parafię BŁ. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ.

Tworzenie parafii na Miedzyniu powierzył księdzu Mieczysławowi Bielińskiemu.

Teren PARAFII został wydzielony z parafii Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej z Góry Karmel.

Ksiądz Proboszcz z wielkim zapałem, wspierany gorącymi sercami parafian, przystąpił do organizowania tej nowej parafii.

21 01. 1984 r.  na naradzie z udziałem zainteresowanych parafian ustalono iż na początku zostanie wzniesiona tymczasowa kaplica z salką katechetyczną, biurem parafialnym i mieszkaniem dla pracujących kapłanów. Prace przygotowujące elementy tymczasowej kaplicy odbywały się na działce przy ulicy Siewnej.

16 marca 1984 r. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego wskazuje teren przy ul. Ornej 6 na miejsce budowy naszej świątyni. Jest to działka prywatna należąca do p. Janiny Pęsik i Izabeli Nowaczyk.

20 kwietnia 1984 r. w Wielki Piątek, na zakończenie Roku Odkupienia, ks. bp. Jan Nowak poświęcił krzyż na placu.

3 maja 1984 r. pod wiatą została odprawiona pierwsza Msza Św. Od tego dnia codziennie do czasu wybudowania tymczasowej kaplicy odprawiane było majowe nabożeństwo, a w każdą niedzielę dwie Msze Św.

20 lipca 1984 r. Biuro Planowania Przestrzennego wydało decyzję zatwierdzającą plan zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczną świątyni i budowę tymczasowej kaplicy.

Tymczasowa drewniana kaplica została postawiona w przeciągu dwóch sierpniowych tygodni.

1.09. 1984 r. Ks. Proboszcz odprawił pierwszą Msze Św. w kaplicy.

Prowadzenia domu parafialnego i katechezy dzieci podjęła się p. mgr Zofia Orłowska, a sekretariat prowadzi p. mgr Maria Orłowska.

30 września 1984 r. ks. bp Jan Michalski poświęcił kaplicę i obraz bł. Urszuli Ledóchowskiej.

Obraz namalowała nasza parafianka Maria Podgórska – Ritter.

Ksiądz Biskup wyraził radość, że w tak krótkim czasie zdołano postawić kaplicę.

Parafianie poznali pierwszego wikariusza ks. Andrzeja Skwarczek.

Zakrystianinem został pan Bolesław Skórczewski.

 

 

ROK 1985

8. 04. 1985 r. w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocyks. biskup Jan Michalski poświęcił ziemię pod budowę kościoła.Hasło nad polowym ołtarzem brzmiało „ NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD”

W tym dniu zawiązuje się ścisły komitet budowy kościoła w składzie: ks. Mieczysław Bieliński, inż. Henryk Gotz- architekt, mgr inz Jerzy Prywiński – konstruktor, Stanisław Śrudka – kreślarz, inż. Stefan Pestka – kierownik budowy, Edward Michalski – majster budowy, Eugeniusz Rydzewski – elektryk, Bolesław Skórzewski – magazynier i długoletni kościelny, inż. Bogdan Kosiol i Aleksander Strzelczyk.

27. 06. 1985 r. parafia otrzymała decyzję zatwierdzającą projekt techniczny budowy kościoła.

Było to w święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W naszej wspólnocie parafialnej w każdą środę odmawiana jest  nowenna do MBNP.

26. 08.1985 r. ks. dr Andrzej Białczyk poświecił kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz namalowała p. Maria Podgórska – Ritter.

 

 

ROK 1986

30. 06. 1986 r. ks. Prymas Józef Glemp w obecności ks. bpa Jana Nowaka, wmurował kamień węgielny.

Kamień pochodzący z katedry gnieźnieńskiej widoczny w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy głosi AVERUM RESPICE MORES – Baczcie na obyczaje przodków (strzeżcie obyczajów przodków).

To słowa z herbu Ledóchowskich. Ksiądz Prymas w kronice tak napisał: Niech bł. Urszula Ledóchowska wyprasza łaski dla ks. Proboszcza, ks. Wikariusza, wszystkich wspomagających ich w trwaniu wspólnoty żywej wiary.

Uroczystość zakończyły występy młodzieży o bardzo patriotycznym akcencie, ukazującym Matkę Najświętszą w życiu Narodu w dniach chwały i klęski oraz niezachwianą wiarę Narodu Polskiego. Parafię pobłogosławił Ojciec Św. Jan Paweł II.

Rok 1986 upłynął na budowie Domu Bożego i staraniach o pozwolenie na budowę domu katechetyczno – mieszkalnego.

Kościół wybudowano do wysokości pierwszego piętra. Wszystkie prace wykonane były w czynie społecznym.

 

 

ROK 1987

19. 03.1987 r. ks. biskup Jan Michalski, po udzieleniu sakramentu bierzmowania młodzieży z klas VIII poświęcił sztandar duszpasterstwa rzemieślników.

W 1987 r. Kościół wybudowano do wysokości dachu.

 

 

ROK 1988

Konstrukcja dachowa po pokonaniu wielu trudności gotowa była 31 01. 1988 r.

To wielka łaska od Boga uproszona za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. Montaż dachu został wykonany w czynie społecznym przy wydatnej pomocy miejscowych rzemieślników. Wieżę wybudowano do poziomu zawieszenia dzwonów.

W 1988 r. otrzymano pozwolenie na budowę domu katechetyczno – mieszkalnego.

W projekcie zakonspirowana była możliwość otwarcia przedszkola zgodnie z charyzmatem Patronki.

21 06. 1988 r. Rozpoczęły się wykopy pod dom. Do końca sezonu  dom parafialny udało się wybudować do poziomu pierwszego piętra.

Łagodna zima 1988/1989 r. pozwoliła na tynkowanie piwnic kościoła.

 

 

ROK 1989

12. 04. 1989 r. parafia przeżyła I KANONICZNĄ WIZYTACJĘ BISKUPA. Podczas wizytacji ks. bp Jan Nowak poświęcił fundamenty pod dom katechetyczno – mieszkalny, oraz konsekrował dzwony: duży –to Wojciech- dar rodziców i mały – Urszula – dar dzieci. Dzwony wykonała Firma Felczyńskich z Przemyśla.

W maju parafianie wzięli udział w sprowadzeniu relikwii bł. Urszuli Ledóchowskiej z Rzymu do Pniew.

3. 05. 1989 r. ks. Proboszcz sprawował pierwszą Mszę Św. w surowym jeszcze kościele.

Kościół wybudowano w stylu postmodernistycznym według projektu H. Götza i St. Śródki w latach 1985-1990.

3. 09. 1989 r. ks. bp Bogdan Wojtuś poświęcił krzyż na wieży kościoła jako znak zwycięstwa.

 

 

ROK 1990

W czerwcu po 5 latach pracy w parafii żegnano ks. Andrzeja. Pracę rozpoczął neoprezbiter ks. mgr Grzegorz Iwiński. Nad ołtarzem umieszczono już krzyż i figury:

Matki Bożej Bolesnej i św. Jana wyrzeźbione przez górala Józefa Lizonia z Rogowa koło Nowego Sącza.

30. 09. 1990 r. po 5 latach budowy ks. bp Bogdan Wojtuś uroczyście przeniósł Najświętszy Sakrament do nowego kościoła i poświęcił ołtarz.

24. 12 1990 r. Ks bp Jan Nowak odprawił pierwszą pasterkę w naszym kościele.

3. maja 1991 r. – został poświęcony obraz- ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy wykonany przez Redemptorystów w Toruniu.

Ks. Grzegorz rozpoczął studia doktoranckie na KUL-u w Lublinie. Pracę rozpoczął neoprezbiter ks. Bogusław Konieczka. Dom katechetyczno – mieszkalny był już pod dachem. Jego budowa trwała trzy lata.

 

 

Rok 1992

10 września 1992 r. to upragniony dzień konsekracji naszego całkowicie wykończonego kościoła. Dokonał tego ks. Arcybiskup Henryk Muszyński.

W tym dniu poświęcone zostało także przedszkole Dzieciątka Jezus. Pierwszym Dyrektorem została pani mgr Zofia Orłowska. Spełniło się marzenie księdza Proboszcza, aby w ten sposób szerzyć charyzmat Patronki. Dzieci zawsze były oczkiem w głowie ks. Mieczysława Bielińskiego. A jakie były trudności, aby załatwić z władzami Miasta to, aby przedszkole było na prawach przedszkola państwowego wie tylko ksiądz Proboszcz. Parafianie byli pełni podziwu dla naszego księdza Proboszcza jak udało się zgromadzić potrzebne fundusze i w tak krótkim czasie wybudować kościół i dom parafialny, w którym dodatkowo mieści się  przedszkole i dom rekolekcyjny.

 

 

Rok 1993

W 1993 r. żegnamy ks. Bogusława. Rozpoczął pracę neoprezbiter ks. Jan Maćkowiek.

3. 09. 1993 r. został poświęcony Dom Rekolekcyjny „Tabor”.

Komputeryzacja parafii.

 

 

ROK 1994

10 rocznica powstania naszej parafii

Pięknieje otoczenie kościoła. Położony zastał chodnik przed kościołem i wzdłuż płotu oraz wykończono schody.

8. 04. 1994 r. II KANONICZNA WIZYTACJA BISKUPA.

Przeprowadził ją ks. bp Bogdan Wojtuś. Podczas wizytacji poświęcił drogę krzyżową namalowaną przez p. Marię Podgórską – Ritter i konfesjonały.

W 1994 r. powołana została Kapituła przy Farze. W jej skład został powołany nasz ks. Proboszcz Mieczysław Bieliński.

 

 

Rok 1995

28 listopada 95 r. parafia przeżyła piękną uroczystość – 25 lecie kapłaństwa księdza kanonika.

 

 

Rok 1996

W 1996 r. żegnamy ks. Jana Maćkowiaka. Przychodzi do nas neoprezbiter ks. Mariusz Stachowiak

 

 

ROK 1997

12. 1997 r. po raz pierwszy w naszej parafii zawitało światło z Betlejem. Na Pasterkę Oaza Dzieci Bożych przygotowała żywą szopkę. Powstał ołtarz Miłosierdzia Bożego.

Towarzystwo Św. Wojciecha prowadzi w każdy piątek Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

 

Rok 1998

W maju staje w ogrodzie figura Matki Bożej.

Trwała przebudowa chóru. Powstał podest dla chóru, ławki, odnowiono wejście boczne na chór, wykonana zostaje dębowa boazeria w pomieszczeniu obok zakrystii.

W grudniu 1998 r. ks. bp. Bogdan Wojtuś poświęcił nowe organy.

 

 

ROK 1999

W czerwcu żegnamy ks. Mariusza. Witamy neoprezbitera ks. Marcina Malagowskiego.

7.06. 1999 r. parafianie spotykają się z Ojcem Św. na bydgoskim lotnisku.

 

 

Rok 2003

Parafia otrzymuje kamień z Groty Zwiastowania.

W grudniu został poświęcony ołtarz św. Antoniego. Dom Dziecka Bożego wyposażony został w boazerię i kurtyny.

 

 

Rok 2001

Teren wokół kościoła i parkingu obsadzony zielenią.

5.05.2001 r. w naszym kościele odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru

Solidarności Leśników przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Pod ołtarzem św. Józefa umieszczony jest znak Solidarności Leśników.

W czerwcu żegnamy ks. Marcina a witamy neoprezbitera Grzegorza Borth.

 

 

ROK 2002

19.04 2002 r. – trzecia kanoniczna wizytacja parafii przez biskupa. Miał ją przeprowadzać ks. bp S. Gądecki, ale został powołany na Arcybiskupa  Archidiecezji Poznańskiej.

Opatrzność Boża tak sprawiła, że kanonicznej wizytacji parafii dokonuje Arcybiskup Henryk Muszyński. Prawdopodobnie taka sytuacja w historii naszej parafii tak szybko się nie powtórzy.

 

 

ROK 2003

Powstaje projekt i zostają wykonane witraże od strony wschodniej i zachodniej

18 05. 2003 r.  kanonizacja naszej Patronki. W uroczystościach w Rzymie uczestniczą przedstawiciele naszej parafii.

JESTEŚMY PARAFIĄ ŚWIĘTEJ URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Nasz kościół otrzymał witraże od strony zachodniej i wschodniej. Kościół został odmalowany i zakonserwowana stolarka.

Odchodzi z naszej parafii ks. Grzegorz. Rozpoczyna studia doktoranckie na KUL-u. Witamy neoprezbitera ks. Macieja Kulczyńskiego.

Odnowione zostało wejście do Kościoła, oraz zabezpieczony balkon, nad wejściem.

 

 

ROK 2007

Z dniem 25.06. 2008 r. ks. Maciej Kulczyński przechodzi do parafii Polskich Braci Męczenników, a do naszej parafii przychodzi ks. Andrzej Stachowicz  z parafii Najświętszego Serca Jezusa.

25 LECIE PARAFII

1 stycznia 1984 r. -25 lat temu Jego Eminencja Ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp erygował nową parafię na Miedzyniu pod wezwaniem bł. Urszuli Ledóchowskiej. Obowiązki proboszcza powierzył ks. Mieczysławowi Bielińskiemu. Przez cały rok dziękowano Panu Bogu za ogrom łask doznanych w naszej wspólnocie. Dziękowano za tych wszystkich wspaniałych parafian, którzy włączyli się od samego początku w tworzenie parafii a także budowę najpierw kaplicy, a potem kościoła. Za dzieci i młodzież, które zostały ochrzczone, przystąpiły do I Komunii św. i bierzmowania. Za tych których przyjęli  sakrament małżeństwa, kapłaństwa, aż po tych, którzy w swoim cierpieniu i chorobie łączyli się z cierpieniem Chrystusa w sakramencie namaszczenia chorych. Za łaski uproszone podczas niedzielnych, świątecznych i codziennych Mszy św. Nikt z nas nie jest w stanie policzyć intencji zanoszonych do Boga za wstawiennictwem naszej patronki św. Urszuli Ledóchowskiej.

 

 

ROK 2008

6.07.2008 r. nasz parafianin diakon brat Jarosław Babik ur. 16. 01. 1980 r., profes wieczysty Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przyjął święcenia kapłańskie w kościele p.w. św. Teresy w Wołczynie z rąk Jego Ekscelencji ks. bpa Teofila Wilskiego

20.07.2008 r. ks. Jarosław Babik odprawił Mszę św. Prymicyjną i przekazał relikwie o. Pio – są umieszczone w kaplicy MBNPomocy.

 

ROK 2011

W 2011 roku z inicjatywy proboszcza ks. prałata Mieczysława Bielińskiego powstał Chór Parafialny św. Urszuli Ledóchowskiej liczący ponad 20 osób. Pierwsze spotkanie chórzystów odbyło się w dniu 14 października 2011 r.

Chórem kieruje, od chwili jego powstania mgr Emilia Landowska.

 

ROK 2012

Początek roku 2012 to remont Kościoła poprzez odświeżenie ścian, ozdobienie 16-stu kolumn we wnętrzu, przyozdobienie ołtarza, wyłożenie terenu Kościoła i przedszkola kostką.

 

20 maja 2012 roku, przeżywaliśmy w naszej parafii wizytację kanoniczną Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Jego Ekscelencję Jana Tyrawę. W wizytację parafii włączyła się cała społeczność parafialna. Ksiądz Biskup odprawił uroczystą Eucharystię.

 

16 grudnia 2012 r. opublikowano pierwszy wpis na stronie internetowej parafii pod domeną https://parafiaurszuliledochowskiej.pl/.

 

ROK 2013

Listopad 2013 r. – 25 ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ KSIĘDZA JANA TYRAWY Ksiądz Biskup sakrę biskupią otrzymał we wrocławskiej archikatedrze 5 listopada 1988 roku.

Życzenia w imieniu parafian złożył ksiądz Prałat Mieczysław Bieliński, dzieci, pracownicy Przedszkola Dzieciątka Jezus i chór parafialny pod dyrekcją mgr Emilii Landowskiej.

 

28 listopada 2013r.

Życzenia dla księdza Prałata Mieczysława Bielińskiego od dzieci i pracowników Przedszkola Dzieciątka Jezus z okazji 43 rocznicy święceń kapłańskich, które otrzymał 28 listopada 1970 roku.

 

ROK 2014

Dzień 1 czerwca 2014 roku był ważnym dniem w naszej parafii.

Ks. Robert Lewandowski- syn naszej parafii, o godz. 12:00 odprawił w naszym kościele Mszę św. prymicyjną dziękując za łaskę powołania kapłańskiego.

 

Listopad 2014

Przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej powstał pierwszy krąg wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło- Życie którego założycielem był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Parą pilotującą krąg byli Marlena i Remigiusz Galiccy. Pierwszym opiekunem kręgu został wikariusz ks. Marcin Scharwerk, którego w niedługim czasie zastąpił ks. Rafał Wegner.

 

ROK 2015

Teren przedszkolny wzbogacił się o nowe, kolorowe urządzenia do zabawy na świeżym

powietrzu z którego mogą korzystać dzieci z Przedszkola Dzieciątka Jezus oraz wszystkie

dzieci, które przybędą na teren przy parafialny.

 

28 listopada 2015- 45 rocznica święceń kapłańskich księdza Prałata Mieczysława Bielińskiego.

 

ROK 2016

W roku 2016 teren przedszkolny wzbogacił się o kolejne nowe urządzenia do zabawy. Plac zabaw wygląda naprawdę okazale i zachęca do zabawy.

 

ROK 2017

5 listopada 2017 roku w naszym kościele została poświęcona tablica ufundowana na pamiątkę budowniczym, ofiarodawcom, dobrodziejom naszego kościoła w 25-lecie konsekracji naszej świątyni jako dar wdzięczności za modlitwy, ofiarowane cierpienia, wykonaną pracę i złożone ofiary na budowę naszego kościoła. Kościół został wybudowany całkowicie w czynie społecznym,mnie było przy budowie żadnej firmy budowlanej, również transport użyczyli parafianie, do pomocy były tylko chętne ręce i prymitywne narzędzia. Proboszcz złożył wszystkim wyrazy wdzięczności i dar modlitwy.

 

ROK 2018

04 marca 2018 rok

Cieszymy się z nowej chrzcielnicy i lichtarza pod paschał w kościele. Chrzcielnica to szczególny znak wiary, to miejsce gdzie dokonują się narodziny dla nieba, otrzymujemy wiarę, stajemy się dziećmi Bożymi i zostajemy włączeni do Nowego Ludu Bożego- Kościoła.

 

Rok 2018

Na tarasie przy figurze św. Urszuli Ledóchowskiej postawiono figury dwóch Aniołów.

W październiku 2018 roku pod krzyżem misyjnym na nowo wymurowanych cokołach zostały postawione dwie nowe figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła, a na

Krzyżu zawisła postać Pana Jezusa. Poświęcenie figur odbyło się 21 października 2018 r.

 

ROK 2020

Listopad 2020 r.

Proboszcz ks. Prałat Mieczysław Bieliński obchodził swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

 

ROK 2021

W kościele zawieszone zostały pamiątkowe tablice z wyrazami wdzięczności tym, którzy wznosili kościół i z okazji złotego Jubileuszu Kapłaństwa ks. Prałata Mieczysława

Bielińskiego pierwszego proboszcza, budowniczego naszego kościoła, wieloletniego Dziekana Dekanatu Bydgoszcz I.

 

ROK 2022

28.05.2022r. o godz. 9:30 w Katedrze Bydgoskiej diakon Grzegorz Białek z naszej parafii, jako jedyny z diecezji bydgoskiej przyjął święcenia kapłańskie.

29 maja 2022r. ksiądz Neoprezbiter odprawił w naszej parafii o godz. 12:00 Mszę św. prymicyjną połączoną z odpustem ku czci naszej patronki św. Urszuli Ledóchowskiej i Wniebowstąpieniem Pańskim.

 

Bp Krzysztof Włodarczyk, z dniem 30 czerwca 2022 r., skierował  ks. Aleksandra Kozakowskiego do parafii p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej na urząd proboszcza, który zastąpił ks. Mieczysława Bielińskiego przechodzącego na emeryturę służąc w niej 38 lat.

 

 

Zdjęcie z dnia 28.03.2013 r.- Wielki Czwartek