Możliwość uzyskania odpustu zupełnego w związku z trwaniem roku Św. Józefa

Ojciec Święty Franciszek 8 grudnia 2020 r. ogłosił Rok Św. Józefa, który zakończy się 8 grudnia 2021 r.

 

W związku z tym Penitencjaria Apostolska wydała Dekret udzielający odpustu zupełnego:

a) wszystkim, którzy przez co najmniej pół godz. będą rozważać Modlitwę Pańską,

b) tym, którzy na wzór św. Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub duszy,

c) wiernym, którzy odmawiać będą modlitwę różańcową w rodzinie oraz w innych wspólnotach,

d) każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa oraz każdemu wiernemu wzywającemu Św. Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, by ją mogli znaleźć i by praca wszystkich ludzi była bardziej godna,

e) wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub jakąś inną modlitwę do Św. Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom cierpiącym prześladowania wszelkiego rodzaju,

f) wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę na cześć Św. Józefa szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę,

g) wiernym w podeszłym wieku, chorym, umierającym i wszystkim, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odmówią akt pobożności na cześć Św. Józefa, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

 

Wyżej wymienionych odpustów udziela się pod zwykłymi warunkami tzn.:

sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

 

Na terenie naszej Diecezji zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Jana Tyrawy postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego obowiązują od 19 marca 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.