Szczęść Boże!

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PARAFII PW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W BYDGOSZCZY.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE TEN NOWY SPOSÓB KOMUNIKACJI Z PARAFIANAMI BĘDZIE DODATKOWĄ MOŻLIWOŚCIĄ PRZYBLIŻENIA SIĘ DO BOGA
.

 

Świętość nie wymaga niczego nadzwyczajnego, przechodzącego siły przeciętnego człowieka (…).

Często myślimy, że tak trudno zostać świętym, i dlatego rezygnujemy ze świętości, uspokajając swe sumienie twierdzeniem: świętość to nie dla mnie. Ale to błąd!

Musimy stać się świętymi, jeżeli chcemy dostać się do nieba”

Św. Urszula Ledóchowska

 

 

Św. Urszula Ledóchowska przez całe swe życie wiernie i z miłością wpatrywała się w oblicze Chrystusa, swego Oblubieńca. W sposób szczególny jednoczyła się z Chrystusem konającym na Krzyżu. To zjednoczenie napełniło ją niezwykłą gorliwością w dziele głoszenia słowem  czynem Dobrej Nowiny o miłości Boga.

Niosła ją przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale także i osobom znajdującym się w potrzebie, ubogim, opuszczonym, samotnym. Do nich wszystkich mówiła językiem miłości popartej czynem. Była w swoich czasach apostołką nowej ewangelizacji, dając swym życiem i działaniem dowód, że miłość ewangeliczna jest zawsze aktualna, twórcza i skuteczna”.

 

Jan Paweł II podczas mszy kanonizacyjnej

Rzym, 18 maja 2003 r.