Katechezy dla bierzmowanych

Tu będą zamieszczane katechezy w pliku pdf dla kandydatów do bierzmowania