Ogłoszenia parafialne

Aktualne ogłoszenia parafialne będą zamieszczane do poniedziałku do godziny 12:00 (oprócz dni świątecznych).

24.05.2020r.

Siódma Niedziela Wielkanocna

 

Pierwsze czytanie:

Dz 1, 1-11

 

Psalm responsoryjny:

Ps 47

 

Drugie czytanie:

Ef 1, 17-23

 

Werset przed Ewangelią:

Mt 28, 19a. 20b

 

Ewangelia:

Mt 28, 16-20

 

 

 

1)     Z naszej wspólnoty parafialnej  odeszli do Pana † Edward Rogowski, †Regina Zamachowska, †Henryk Regent i †Zofia Kowalska, zmarłych polecajmy miłosierdziu Bożemu.

 

 

2)     Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 17:30.

 

3)     Składam serdeczne życzenia dzieciom, które już przystąpiły do I Komunii Świętej: Wiktorowi Jabłońskiemu, Marcelemu Budziszewskiemu, Julii Szykanowskiej, Piotrowi Michalskiemu oraz Błażejowi Grochowskiemu. Trwajcie w łasce Bożej, przystępując często do Stołu Pańskiego. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Zapraszam Was w strojach pierwszokomunijnych na Uroczystość Odpustową ku czci naszej Patronki w piątek o godz. 18:00.

 

4)    W piątek przypada w naszej parafii odpust św. Urszuli Ledóchowskiej. Jest to dla nas niezwykła uroczystość dlatego w piątek w naszej parafii nie ma postu. Jest to dzień łaski i darowania wszelkich kar doczesnych. Wszyscy, którzy będą w stanie łaski uświęcającej, przyjmą komunię św. i pomodlą się według intencji Ojca św. dostąpią odpustu zupełnego.

Sumę odpustową o godz. 18:00 w piątek odprawi Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Ks. Biskup Jan Tyrawa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jeśli będzie nas więcej niż 70 osób to otworzymy drzwi i proszę pozostać przed kościołem. Poprosimy też Księdza Biskupa, aby poświęcił nową monstrancję, którą otrzymaliśmy w darze z okazji jubileuszu małżeńskiego.

 

5)     W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego- Zielone Świątki. Codziennie odprawiamy nowennę o dary Ducha Świętego dla całej parafii.

 

6)    Biuro parafialne czynne w poniedziałek 8:00 – 10:00 i w czwartek 8:00- 10:00 oraz 15:00 – 17:00, a dla narzeczonych poniedziałek 18:30 (oprócz dni świątecznych).

 

7)     W biurze parafialnym oraz  w zakrystii po niedzielnej Mszy św. można zamawiać intencje mszalne.

 

Nasza ojczyzna jest tam, gdzie jest Chrystus, nasza ojczyzna w niebie. Żyjmy tak, aby być tam, gdzie jest nasz Pan, który wstąpił do nieba. Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas w nadziei i dążeniu do zbawienia.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Orna 6, 85-356 Bydgoszcz

tel. (0 52) 373-38-39

Nr konta BS: 77 8142 0007 0000 6451 2000 0001

 

 

DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

  1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:a) zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;b) prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;c) proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia –jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;d) zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br.,o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień

 

  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. następującym wiernym:a. osobom w podeszłym wieku;b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.