Ogłoszenia parafialne

Ważna informacja dla Chorych z naszej Parafii!

W związku z nowymi decyzjami naszego rządu chorych z Komunią Świętą nie odwiedzimy w najbliższy piątek. Prosimy, aby wzajemnie sobie przekazać informacje. Naszych Drogich chorych polecamy w codziennej modlitwie i odwiedzimy, jak już będziemy mogli spotkać się w bezpiecznych warunkach. 

 

WAŻNY KOMUNIKAT dla wszystkich parafian.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Aktualnie sytuacja ta obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020r.

Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków do prośby przychylił się  również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W związku z tą prośbą proszę z pokorą przyjąć decyzję władz.

Na Mszę św. niedzielną i w tygodniu zapraszamy wyłącznie osoby, które w danym dniu i na daną godzinę zamówiły intencję mszalną.

 

DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

 1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:
  a) zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
  b) prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
  c) proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia –
  jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
  d) zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br.,
  o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień

 

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. następującym wiernym:
  a. osobom w podeszłym wieku;
  b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
  c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

 

 

Aktualne ogłoszenia parafialne będą zamieszczane do poniedziałku do godziny 12:00 (oprócz dni świątecznych).

29.03.2020r.

V Tydzień Wielkiego Postu

Pierwsze czytanie:
Ez 37, 12-14
 
Psalm responsoryjny:
Ps 130
 
Drugie czytanie:
Rz 8, 8-11
 
Werset przed Ewangelią:
J 11, 25a. 26
 
Ewangelia:
J 11, 1-45

 

1) Ważna informacja dla Chorych z naszej Parafii!

W związku z nowymi decyzjami naszego rządu chorych z Komunią Świętą nie odwiedzimy w najbliższy piątek. Prosimy, aby wzajemnie sobie przekazać informacje. Naszych Drogich chorych polecamy w codziennej modlitwie i odwiedzimy, jak już będziemy mogli spotkać się w bezpiecznych warunkach. 

 
 
2)     W związku z decyzją władz ograniczającą ilości osób uczestniczących w Mszy św. i innych obrzędach religijnym do 5 osób, na Mszę św. niedzielną i w tygodniu zapraszamy wyłącznie osoby, które w danym dniu i na daną godzinę zamówiły intencję mszalną.

 

3)     Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do Pana † Bogumiła Lamenc i † Zofia Ciszewska. Zmarłe siostry polecajmy miłosierdziu Bożemu.

 

4)     W środę o godz. 17:45 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o ustanie pandemii.

 

5)     W I czwartek modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.

 

6)     W I piątek miesiąca wynagradzamy Sercu Bożemu za grzechy nasze i całego świata

 

7)     Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do 18:00, w intencji ustania pandemii koronawirusa.

W kościele podczas wszystkich nabożeństw może przebywać 5 osób, również na adoracji Najświętszego Sakramentu.

Jeśli przekroczymy tę liczbę to się wycofajmy z kościoła.

 

8)     I sobota miesiąca- czcimy Niepokalane Serce Maryi.   

Nabożeństwo Maryjne po Mszy św. porannej.

 

9)     Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, poświęcenie palm na każdej Mszy św. Przestrzegajmy obecności na Mszy św. do 5 osób.

 

Dziękujemy Bogu za nadzieję życia i zmartwychwstania, którą nas napełnia Chrystus przez swą ofiarę na krzyżu i na tym ołtarzu. Niech Bóg was błogosławi.

 

Ważna informacja dla Chorych z naszej Parafii!

W związku z nowymi decyzjami naszego rządu chorych z Komunią Świętą nie odwiedzimy w najbliższy piątek. Prosimy, aby wzajemnie sobie przekazać informacje. Naszych Drogich chorych polecamy w codziennej modlitwie i odwiedzimy, jak już będziemy mogli spotkać się w bezpiecznych warunkach.